Dom > Izložba > Sadržaj
Nema potrebe provjeriti konstantno šara i traumatski pukotinu?
Dec 31, 2016

Rezultat će biti neispravnost zbog njene povrede i male pukotine, tako da ako postoje takve slučajeve, preporučljivo je da zameni gume što pre.

Glavne uzroke koji izazivaju ožiljaka:

I prepreke na putu i putu ivičnjak, objekat sudara

Strano telo u pesak kamen

Zbog nedovoljne guma pritiska uzrokovan prekomerne flexion i proširenje

Pritisak u gumama je previsoka dovodi do prekomernog naprezanja

Glavni uzrok proizvodi dobro pukotina:

Zbog nedovoljne guma pritiska uzrokovan prekomerne flexion i proširenje

Zbog povrede i druge vodeće lokalne stres koncentraciju

Starenje je uzrokovano izboja ultraljubičastog zračenja i toplote

Lu Yang je dovelo do prekomernog opterećenja